•  برای ارسال اثر به همایش ابتدا باید به سامانه وارد شوید و در صورتی که قبلا ثبت نام نکرده اید؛ ثبت نام کنید.
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-04-05
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-04-09
تاریخ شروع جشنواره
1400-04-16
تاریخ پایان جشنواره
1400-04-17

به اعلام روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات همایش «زیست‌جهان کودکی در ایران» با همکاری گروه جامعه‌شناسی کودکی انجمن جامعه‌شناسی ایران، مرکز مطالعات کودکان و نوجوانان دانشگاه الزهرا (س)، مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، شورای عالی آموزش و پرورش، انجمن فلسفه، و سایر سازمان‌ها و نهادهای عمومی و مدنی برگزار خواهد شد.

 هدف از برگزاری این همایش شناخت عرصه‌های مختلف و جدید زندگی کودکان در ایران امروز و سیاستگذاری ویژه در این زمینه است. علاوه بر ارائه مقالات برگزیده در این همایش، سه کارگاه «روش‌شناسی مطالعات کودکی»، «توان‌یابی جسمانی و روحی کودکان»  و «نقاشی و هنرکودکان» نیز برگزار خواهد شد.