1. عضویت در سایت

2. دریافت ایمیل حاوی نام کاربری و رمز عبور از سوی دبیرخانه همایش 

3. ورود به سامانه 

4. بارگداری چکیده مقالات

5. اعلام نتایج اولیه در خصوص پذیرفته شدگان بخش چکیده مقالات 

6. ارسال متن مقالات به صورت کامل